Tumblelog by Soup.io
 • Chrizzal
 • ra
 • reinze
 • venusvera
 • kuro
 • fabiancooks
 • matisoup
 • srecnig
 • groeschtl
 • Ewels
 • cygenb0ck
 • swissfondue
 • jkdaydream
 • Germanotta
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

4580 cb1c 500

daisenseiben:

pancakeke:

this is now a complete adult lunchable

I feel like my bank account was just charged $5 simply for looking at this.

Reposted fromvariaen variaen viaPsaiko Psaiko
Reposted frombastiontur bastiontur viavolldost volldost
4429 a1a0
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viapsygate psygate
8354 da75

positive-memes:

Back on tracc

Reposted fromGhostraita Ghostraita viapsygate psygate
2882 3e0e 500
Reposted fromTank Tank viapsygate psygate

October 15 2017

6292 3a6f
Reposted fromdatfeel datfeel viaTank Tank
Reposted fromkaiee kaiee viavolldost volldost
6816 1299 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOkruszek Okruszek
1311 41c4

virgo-79:

ceruleancynic:

did-you-kno:

After a year of developing prototypes, artist Jon Almeda successfully created a teeny, tiny pottery wheel that allows him to spin clay into quaint little pots.

imageimage

Almeda makes vases, bowls, decor, and even tea kettles that are small enough to sit atop a piece of Scotch tape.

imageimage

These pieces are sturdy enough to undergo standard glazing and firing, then transform into fully embellished ceramics.

imageimage

JON ALMEDA
Website | Facebook | Instagram

Source

EEEEEE

ohhh noooooo they’re so tiny

Reposted fromnorthstarfan northstarfan viaOkruszek Okruszek
3894 6bcf
Reposted fromels els viaOkruszek Okruszek
4247 4701
Reposted fromkjuik kjuik viaOkruszek Okruszek
8122 62ad
3048 f2f0 500
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
9266 ca23
Reposted fromkatmemow katmemow viaOkruszek Okruszek
0978 e204 500
Reposted fromwordshaker wordshaker viaOkruszek Okruszek

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viaOkruszek Okruszek
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl